EBI 18/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku

EBI 18/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
  • Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
27 czerwca 2012 / Raporty bieżące EBI