EBI 20/13 Zawarcie umowy ramowej z Topo Wind Energia S.A.

EBI 20/13 Zawarcie umowy ramowej z Topo Wind Energia S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 marca 2013 roku została zawarta „Umowa Ramowa” (dalej: Umowa) ze spółką Topo Wind Energia S.A. wyznaczająca zasady sporządzania umów szczegółowych pod wspólne przedsięwzięcia oraz realizacji inwestycji pomiędzy Topo Wind Energia S.A. a Emitentem.
Umowa ta będzie miała zastosowanie w szczególności do dwóch projektów rozwijanych obecnie przez Topo Wind Energia S.A. tj. Farmy Wiatrowej Szubin o mocy 60 MW oraz Farmy Fotowoltaicznej Kcynia o mocy 4 MW, o łącznej szacunkowej wartością 375 mln PLN. Wymienione wyżej projekty, po zwarciu umów szczególnych, realizowane będą wspólnie przez Topo Wind Energia S.A. i Inventi S.A.. Strony Umowy zamierzają wymienione wyżej projekty doprowadzić do realizacji, a następnie sprzedać. Umowa zawiera również zapisy dotyczące prowadzenia dalszych wspólnych inwestycji.
Spółka Topo Wind Energia S.A. należy do prekursorów energetyki wiatrowej w Polsce, do licznych zrealizowanych projektów przy współudziale powyższego podmiotu oraz jego prawnego poprzednika należy również Farma wiatrowa w Margoninie o mocy 120 MW oraz wyróżnia się prowadzoną współpracą z ELBIS Sp. z o.o. (Grupa PGE).

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

28 marca 2013 / Raporty bieżące EBI