EBI 20/16 Zakup pozostałych udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o.

EBI 20/16 Zakup pozostałych udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 marca 2015 roku została obustronnie podpisana umowa, na podstawie której Spółka nabyła 1250 udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 5.200.000,00 zł, stanowiących 50% kapitału zakładowego oraz dających 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Uwzględniając dotychczas posiadane przez Emitenta udziały w Alfa Concept Sp. z o.o., o których zakupie Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 19/2016 z dnia 23 marca, Inventi S.A. posiada aktualnie 100% kapitału zakładowego spółki Alfa Concept Sp. z o.o..

Informacje dotyczące spółki Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zostały opublikowane w raporcie bieżącym EBI 19/2016 z dnia 23 marca.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

24 marca 2016 / Raporty bieżące EBI