EBI 20/2012 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu na rynku NewConnect

EBI 20/2012 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 lipca 2012 roku na podstawie Uchwały Nr 738/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało
2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
  • Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
30 lipca 2012 / Raporty bieżące EBI