EBI 21/13 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012

EBI 21/13 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2012.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 5/2013 z dnia 25.01.2013 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012 wyznaczony był na dzień 8 kwietnia 2013 roku. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2012 rok został ustalony na dzień 15 maja 2013 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4 kwietnia 2013 / Raporty bieżące EBI