EBI 21/14 Nie spełnienie się warunku z „Umowy przedwstępnej pod warunkiem”, o której mowa w raporcie bieżącym EBI 16/2013 (raport nr 22/2014)

EBI 21/14 Nie spełnienie się warunku z „Umowy przedwstępnej pod warunkiem”, o której mowa w raporcie bieżącym EBI 16/2013 (raport nr 22/2014)

W nawiązaniu do raportu EBI 16/2013 z dnia 20.03.2013 r. dotyczącego zawarcia umowy warunkowej dotyczącej realizacji projektu farmy wiatrowej o mocy 6 MW na terenie województwa mazowieckiego, Zarząd Emitenta informuje, że nie został spełniony warunek dotyczący płatności na rzecz Inventi, zawarty w Umowie przedwstępnej pod warunkiem z dnia 18 marca 2013 roku. Spółka celowa poinformowała, że nie pozyskała środków na realizację umowy, uniemożliwiając realizację zobowiązań wobec Inventi, co spowodowało rozwiązanie w/w umowy. Strony oświadczyły, że nie będą dochodzić odszkodowań z tytułu utraconych korzyści.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

26 maja 2014 / Raporty bieżące EBI