EBI 21/15 Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy