EBI 21/15 Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EBI 21/15 Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. zwołane na 25 czerwca 2015 roku, wznowiło obrady 24 lipca 2015 roku.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał po wznowieniu obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

protokół po wznowieniu WZA

24 lipca 2015 / Raporty bieżące EBI