EBI 21/2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii H

EBI 21/2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii H

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
  • Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
30 lipca 2012 / Raporty bieżące EBI