EBI 2/14 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

EBI 2/14 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2014 roku powziął informację o rezygnacji pana Andrzeja Szamockiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A. Pan Andrzej Szamocki nie podał powodu rezygnacji.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

21 stycznia 2014 / Raporty bieżące EBI