EBI 2/16 Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBI 2/16 Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19.01.2016 r. otrzymał drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, spółki UNITED S.A., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2016 r.

Treść otrzymanego żądania zwołania NWZ oraz projekty uchwał zawarto w załączeniu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie w ustawowych terminach, wszelkie czynności formalne i prawne zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy podjęcia przedmiotowych uchwał.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

INVENTI uchwały na 15.02.16 v.2.5-1

Żądanie zwołania NWZA INVENTI 15022016

19 stycznia 2016 / Raporty bieżące EBI