EBI 2/19 Raport okresowy za IV kwartał 2018

EBI 2/19 Raport okresowy za IV kwartał 2018

Zarząd Spółki Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2018 r.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

raport 4Q 2018 BRAS

14 lutego 2019 / Raporty okresowe EBI