EBI 2/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

EBI 2/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 2/2012
Data: 2012-04-16 12:46:35
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
Dane szczegółowe:

Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 oku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dotyczący 482 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Barbara Owocka-Turowska, Prokurent

 

31 maja 2012 / Raporty bieżące EBI