EBI 22/2012 Zbycie aktywów o istotnej wartości

EBI 22/2012 Zbycie aktywów o istotnej wartości

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 r. zbył aktywa w postaci 100% udziałów w Spółce Specjalnego Przeznaczenia – posiadającej elementy projektu elektrowni wiatrowej o mocy 4,6 MW.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2 sierpnia 2012 / Raporty bieżące EBI