EBI 23/15 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix Sp. z o.o.

EBI 23/15 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix Sp. z o.o.

Zarząd Inventi S.A. informuje, że dnia 12 sierpnia 2015 roku podpisał umowę o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Stanowi to wypełnienie zobowiązania nałożonego przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 571/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku pkt. 2, podtrzymanego uchwałą 803/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku.

13 sierpnia 2015 / Raporty bieżące EBI