EBI 24/15 Uzupełnienie raportu EBI 23/2015 o podstawę prawną

EBI 24/15 Uzupełnienie raportu EBI 23/2015 o podstawę prawną

Zarząd Inventi S.A. informuje, że dnia 12 sierpnia 2015 roku podpisał umowę o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Stanowi to wypełnienie zobowiązania nałożonego przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 571/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku pkt. 2, podtrzymanego uchwałą 803/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

13 sierpnia 2015 / Raporty bieżące EBI