EBI 24/16 Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

EBI 24/16 Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Inventi S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

raport 1Q 2016 INVENTI

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

13 maja 2016 / Raporty okresowe EBI