EBI 26/13 Zawiązanie spółki celowej DEVELOPMENT – WIND ENERGY Sp. z o.o.

EBI 26/13 Zawiązanie spółki celowej DEVELOPMENT – WIND ENERGY Sp. z o.o.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 maja 2013 roku na podstawie aktu notarialnego zawiązana została spółka pod firmą DEVELOPMENT – WIND ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 5.000,00 PLN, w której INVENTI S.A. objęła 60% udziałów.

DEVELOPMENT – WIND ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie działała w charakterze spółki celowej, powołanej do wznoszenia budowli, oraz wykonywania infrastruktury związanej z energetyką wiatrową.

Działalność powołanej spółki wpisuje się w strategię działalności INVENTI S.A. i wychodzi naprzeciw polityce polskiego rządu związanej z odnawialnymi źródłami energii oraz planom dotyczącym zwiększania udziału tej energii w produkcji energii elektrycznej ogółem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

9 maja 2013 / Raporty bieżące EBI