EBI 26/15 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 26/15 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego..

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

inventi formularz pelnomocnictwa wza za 2015

inventi ogloszenie wza za 2015

inventi projekty uchwał wza za 2015

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

3 czerwca 2016 / Raporty bieżące EBI