EBI 27/15 Rezygnacja z funkcji Prokurenta

EBI 27/15 Rezygnacja z funkcji Prokurenta

Zarząd spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy(„Spółka”) informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Tadeusza Kołosowskiego o rezygnacji ze względów zdrowotnych z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki. Zarząd Spółki dziękuje Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu za wkład w rozwój Inventi S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

4 listopada 2015 / Raporty bieżące EBI