EBI 27/16 Korekta Raportu Okresowego Inventi S.A. za IV kwartał 2015 roku.

EBI 27/16 Korekta Raportu Okresowego Inventi S.A. za IV kwartał 2015 roku.

Zarząd Inventi S.A. informuje, iż w związku z zakończonym badaniem biegłego rewidenta oraz podjęciem przez Zarząd decyzji o zmianach pomiędzy poszczególnymi pozycjami w sprawozdaniu finansowym za rok 2015, zaistniała konieczność dokonania korekty raporty kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

raport 4Q 2015 INVENTI korekta

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

7 czerwca 2016 / Raporty okresowe EBI