EBI 27/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

EBI 27/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

EBI 27/2012 Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

20 sierpnia 2012 / Raporty okresowe EBI