EBI 28/14 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

EBI 28/14 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 14.07.2014 roku odczytała oświadczenie przesłane drogą elektroniczną Pana Michała Jura (datowane na 11 lipca 2014 roku) o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem 11 lipca 2014 roku. Jako powód rezygnacji została podana konieczność większego zaangażowania w rozwój własnej firmy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

 

14 lipca 2014 / Raporty bieżące EBI