EBI 28/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 28/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu na dzień 1 października 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. A. Chołoniewskiego 46 w Bydgoszczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku:
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:

4 września 2012 / Raporty bieżące EBI