EBI 29/13 Raport roczny za rok 2012

EBI 29/13 Raport roczny za rok 2012

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

EBI 29/13 Raport roczny za rok 2012

15 maja 2013 / Raporty okresowe EBI