EBI 29/15 Zmiana animatora rynku

EBI 29/15 Zmiana animatora rynku

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, że od dnia 1 grudnia 2015 roku rolę animatora rynku będzie pełnił NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Niniejszy raport stanowi dopełnienie raportu EBI 25/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

18 listopada 2015 / Raporty bieżące EBI