EBI 29/16 Zbycie udziałów w spółce zależnej

EBI 29/16 Zbycie udziałów w spółce zależnej

Zarząd Inventi S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. podpisał umowę sprzedaży 6299 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, w Spółce Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. (dalej Spółka) za kwotę 8 000 zł.

Spółka przejęła prowadzenie projektów Farma Wiatrowa Kaszuby oraz Farma Wiatrowa w Powiecie Koszalińskim jako spółka celowa, z uwagi na nieprzychylne uwarunkowania prawne projekty zostały zamrożone, przynosząc tym straty na rzecz utrzymania. Zdaniem Zarządu Emitenta projekty będące w aktywach Spółki nie mogą być zrealizowane w najbliższym czasie, a wznowienie ich realizacji wiązałoby się z dużymi nakładami i znaczącym ryzykiem, powyżej akceptowalnego poziomu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

1 lipca 2016 / Raporty bieżące EBI