EBI 29/2012 Korekta raportu nr 28/2012 z dnia 04.09.2012 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 29/2012 Korekta raportu nr 28/2012 z dnia 04.09.2012 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje korektę raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 04.09.2012r. odnoszącego się do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI S.A. – Korekta dotyczy omyłkowo podanej niewłaściwej podstawy prawnej.

Brzmienie przed korektą:
Podstawa prawna : inne uregulowania

Brzmienie po korekcie:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

4 września 2012 / Raporty bieżące EBI