EBI 3 oraz 4/16 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 3 oraz 4/16 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) w związku z żądaniem z dnia 18 stycznia 2016 roku akcjonariusza działającego pod firmą United S.A., reprezentującego 5,05% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 15 lutego 2016 roku o godzinie 12.00 przy ul. Ptasiej 19 w Bydgoszczy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19 stycznia 2016 / Raporty bieżące EBI