EBI 30/14 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

EBI 30/14 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 06.08.2014 roku wypowiedziana została umowa z Blue Tax Group S.A. o świadczenie usług autoryzowanego doradcy wobec Emitenta ze skutkiem na dzień 5.09.2014 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

6 sierpnia 2014 / Raporty bieżące EBI