EBI 30/2012 Podpisanie Listu Intencyjnego z Gminą Sierakowice

EBI 30/2012 Podpisanie Listu Intencyjnego z Gminą Sierakowice

W dniu 18 września 2012 r. Zarząd INVENTI S.A. podpisał z Gminą Sierakowice, powiat kartuski, List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie administracyjnoprawnych aspektów budowy farmy wiatrowej o planowanej mocy 154 MW.

Gmina Sierakowice jest jedną z trzech gmin, na obszarze których ma powstać przedmiotowa inwestycja. W najbliższych dniach przewidziane jest podpisanie kolejnych listów intencyjnych z pozostałymi gminami w oparciu o dokonane uzgodnienia.

Planowane przedsięwzięcie szacowane jest na kwotę 200 mln EURO, a okres jego realizacji nastąpi do 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

18 września 2012 / Raporty bieżące EBI