EBI 31/14 Podpisanie Ramowej Umowy Kooperacyjnej

EBI 31/14 Podpisanie Ramowej Umowy Kooperacyjnej

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 14 sierpnia 2014 roku, otrzymał obustronnie podpisaną ramową umowę kooperacyjną z firmą SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu.

W zakres umowy wchodzą dostawy produktów SUNEX S.A. (w szczególności panele solarne i ogniwa fotowoltaiczne), a także doradztwo dotyczące montażu, tworzenia instalacji, rozruchu oraz użytkowania.

Niniejsza umowa stanowi ważny krok w rozwoju Inventi S.A. w stronę mikroinstalacji OZE.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

14 sierpnia 2014 / Raporty bieżące EBI