EBI 31/15 Modyfikacja żądania akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBI 31/15 Modyfikacja żądania akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25.11.2015 r. wpłynęła do Spółki drogą elektroniczną modyfikacja żądania akcjonariusza, spółki Walton Spencer LLC, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotycząca zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść otrzymanegej modyfikacji żądania zwołania NWZ oraz projekty uchwał zawarto w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Inventi_projekty uchwał

Walton_modyfikacja żądania zwołania WZA_KZ

 

25 listopada 2015 / Raporty bieżące EBI