EBI 31/16 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku. wraz ze zmianami Statutu

EBI 31/16 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku. wraz ze zmianami Statutu

Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r. oraz podjęte przez Walne Zgromadzenie zmiany Statutu Spółki (ujednolicony tekst Statutu Spółki zostanie opublikowany po rejestracji zmian przez Sąd Rejestrowy).

Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

inventi zmiany statutu wza za 2015

Inventi zwz za rok 2015

1 lipca 2016 / Raporty bieżące EBI