EBI 31/2012 Podpisanie Listu Intencyjnego z Gminą Sulęczyno

EBI 31/2012 Podpisanie Listu Intencyjnego z Gminą Sulęczyno

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 18 września 2012 r. informującego o podpisaniu przez Zarząd Inventi S.A. z Gminą Sierakowice, powiat kartuzki Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie administracyjno-prawnych aspektów budowy farmy wiatrowej o mocy 154 MW, Zarząd Inventi S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2012 r. podpisał podobny List Intencyjny z sąsiednią gminą Sulęczyno w powiecie kartuzkim.
W ramach przygotowania przedmiotowego projektu, jak sygnalizowano w raporcie bieżącym nr 30/2012 pozostało jeszcze podpisanie takiego listu z trzecią sąsiadującą gminą, co przewidziane jest w najbliższych dniach miesiąca września br.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

21 września 2012 / Raporty bieżące EBI