EBI 3/20 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

EBI 3/20 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 16 kwietnia 2020 roku podpisał umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

16 kwietnia 2020 / Raporty bieżące EBI