EBI 2/20 Wypowiedzenie umowy Animatorowi Rynku

EBI 2/20 Wypowiedzenie umowy Animatorowi Rynku

Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wypowiedział umowę animatorowi rynku – Dom Maklerski BDM S.A.. Umowa posiada trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

19 lutego 2020 / Raporty bieżące EBI