EBI 3/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

EBI 3/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

Raport Bieżący

Spółka: INVENTI S.A.
Numer: 3/2012
Data: 2012-05-10 11:18:33
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku
Dane szczegółowe:
Zarząd INVENTI S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

 raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 – 15.05.2012 roku

 raport okresowy roczny za 2011 rok – 06.06.2012 roku

 raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 – 14.08.2012 roku

 raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 – 14.11.2012 roku.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Zdzisław Zachwieja, Wiceprezes
Barbara Owocka-Turowska, Prokurent

 

31 maja 2012 / Raporty bieżące EBI