EBI 32/13 Otrzymanie koncesji na obrót energią elektryczną

EBI 32/13 Otrzymanie koncesji na obrót energią elektryczną

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2013 otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (sygnatura dokumentu: OEE/724/13892/W/DRE/2013/ZJ datowane na 20 czerwca 2013 roku) decyzję o udzieleniu Spółce Inventi S.A. koncesji na obrót energią elektryczną na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Uzyskana koncesja jest elementem celowym, niezbędnym do uruchomienia programu zarządzania energią poprzez grupy bilansujące w ramach posiadanego przez Spółkę know-how, opracowanego specjalnie dla realizacji dyrektywy unijnej w niniejszym zakresie.

Uzyskanie koncesji jest wypełnieniem informacji i zapewnień publikowanych w raporcie EBI 17/2013.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

24 czerwca 2013 / Raporty bieżące EBI