EBI 32/16 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

EBI 32/16 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 30.06.2016 r. na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano z dniem 30.06.2016 r. następujące osoby z Rady Nadzorczej: Mirosław Knociński, Waldemar Pejka, Przemysław Marczak.

W skład Rady Nadzorczej Spółki powołano z dniem 30.06.2016 r.

następujące osoby: Paweł Moździerz, Hanna Piworun, Piotr Gałęski.

W załączniku Emitent przekazuje życiorysy Hanny Piworun oraz Pawła Moździerz, życiorys Pana Piotra Gałęskiego zostanie uzupełniony bezzwłocznie po otrzymaniu go przez Emitenta.

Podstawa prawna §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

zyciorysy

1 lipca 2016 / Raporty bieżące EBI