EBI 33/13 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 24 czerwca 2013 roku