EBI 33/14 Podpisanie Porozumienia z Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o.

EBI 33/14 Podpisanie Porozumienia z Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że z datą 08 września 2014 roku, podpisał Porozumienie ze spółką Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim. Porozumienie dotyczy zakończenia współpracy, o której była mowa w Liście Intencyjnym z dnia 06 grudnia 2012 roku (raportowanym EBI 46/2012). Strony biorą pod uwagę wznowienie współpracy w późniejszym terminie i pozostają w przyjacielskich relacjach.

8 września 2014 / Raporty bieżące EBI