EBI 33/16 Uzupełnienie raportu EBI nr 32/2016

EBI 33/16 Uzupełnienie raportu EBI nr 32/2016

Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) uzupełnia raport bieżący EBI nr 32/2016 o życiorys Pana Piotra Gałęskiego, członka Rady Nadzorczej.

Zyciorys

Podstawa prawna §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

6 lipca 2016 / Raporty bieżące EBI