EBI 34/12 Zmiana miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A.

EBI 34/12 Zmiana miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zmianie miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI S.A. mającego się odbyć dnia 1 października 2012 roku.
Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się
1 października 2012r. o godzinie 12°° w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ul. Unii Lubelskiej 4C w sali 104 A.
Zmiana miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z faktu dużego zainteresowania akcjonariuszy udziałem w NWZ oraz spełnieniem warunków technicznych do jego przeprowadzenia w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ul. Unii Lubelskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

25 września 2012 / Raporty bieżące EBI