EBI 35/12 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 1 października 2012 roku

EBI 35/12 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 1 października 2012 roku

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 października 2012 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

2 października 2012 / Raporty bieżące EBI