EBI 35/14 Zakup udziałów spółki PMG Concept

EBI 35/14 Zakup udziałów spółki PMG Concept

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku otrzymał obustronnie podpisaną Umowę Sprzedaży Udziałów. Spółka nabyła 25 udziałów spółki PMG Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za kwotę 500.000,00 zł, stanowiących 25% kapitału zakładowego oraz dających 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Informacja o PMG Concept Sp. z o.o.:

PMG Concept jest przedsiębiorstwem zajmującym się kompleksową realizacją prac elektromontażowych począwszy od wykonania projektu technicznego, poprzez dostawy materiałów i urządzeń, pomiary i rozruch technologiczny.

Dysponuje odpowiednią kadrą kierowniczą, doświadczeniem jak i uprawnieniami do realizacji od podstaw oraz wykonywania przebudowy linii energetycznych zarówno napowietrznych, jak i kablowych nN, SN, WN. Wykonuje montaże stacji transformatorowych, transformatorów, rozdzielni napowietrznych i wnętrzowych średniego i niskiego napięcia. Prowadzi działalność w zakresie robót inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Wykonuje wszelkiego typu instalacje: oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne, odgromowe, przeciwprzepięciowe, siłowe, słaboprądowe. Oferuje również usługi w zakresie prób i pomiarów po montażowych, eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

Własny sprzęt:
zwyżki,
koparko- ładowarka,
samochód ciężarowy z HDS plus dłużyca,
przecisk typu „kret”,
agregaty prądotwórcze jak i pozostałe elektronarzędzia.

PMG Concept między innymi współpracuje z głównymi dostawcami energii elektrycznej. Zrealizowano dla TAURON Dystrybucja S.A między innymi zadania:

• Prace związane z przyłączeniem odbiorców na terenie Rejonu Dystrybucji Kęty,– wartość 578 250,00 zł netto,

• Prace związane z przyłączeniem odbiorców na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Będzin – wartość 1 800 000,00 zł netto,

• Wymiana wyeksploatowanych stanowisk słupowych w liniach napowietrznych SN Inn na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Będzin – wartość 104 500,00 zł netto,

• Wymiana przyłączy napowietrznych nN na przyłącza izolowane na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, Rejon Zawiercie – wartość 186 165,00 zł netto.

W roku 2013 przychody wynosiły 2,444 mln zł, a zysk netto 22,5 tyś zł.

W 2014 roku została przyznana dotacja w kwocie 617 tyś zł. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 PO IG – I konkurs w 2014 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

16 września 2014 / Raporty bieżące EBI