EBI 35/15 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EBI 35/15 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. zwołane na 22 grudnia 2015 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. nastąpi 18 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00, w Bydgoszczy, ul. Ptasia 19.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

NWZA INVENTI 22.12.2015

22 grudnia 2015 / Raporty bieżące EBI