EBI 36/12 Podpisanie listu intencyjnego z gminą w powiecie koszalińskim

EBI 36/12 Podpisanie listu intencyjnego z gminą w powiecie koszalińskim

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 10 października 2012 r. został podpisany List Intencyjny z gminą w powiecie koszalińskim.

List Intencyjny dotyczy współpracy w zakresie administracyjno-prawnych aspektów budowy nowej farmy wiatrowej o mocy do 100 MW. Z uwagi na odpowiednią wielkość terenu, na którym ma zostać zlokalizowana farma, nie jest konieczna ingerencja w obszary gmin sąsiadujących, tak jak w przypadku innych dużych projektów, których realizacja obejmuje najczęściej teren kilku sąsiadujących ze sobą gmin.

Podpisanie powyższego dokumentu wpisuje się w strategię rozwoju Spółki, dotyczącą zwiększania portfela projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

11 października 2012 / Raporty bieżące EBI