EBI 36/14 Podpisanie Porozumienia z Generator OZE S.A.