EBI 36/14 Podpisanie Porozumienia z Generator OZE S.A.

EBI 36/14 Podpisanie Porozumienia z Generator OZE S.A.

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że z datą 17 września 2014 roku, podpisał Porozumienie ze spółką Generator OZE S.A. z siedzibą w Toruniu. Porozumienie dotyczy zakończenia współpracy, o której była mowa w Umowie ramowej z dnia 30 września 2013 roku (raportowanym EBI 51/2013). Strony biorą pod uwagę wznowienie współpracy w późniejszym terminie i pozostają w przyjacielskich relacjach.

17 września 2014 / Raporty bieżące EBI