EBI 37/12 Podpisanie listu intencyjnego z gminą Stężyca

EBI 37/12 Podpisanie listu intencyjnego z gminą Stężyca

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października br. zawarł List Intencyjny z gminą Stężyca w zakresie administracyjnoprawnych aspektów budowy farmy wiatrowej o planowanej mocy 154 MW.
W ramach przygotowania przedmiotowego projektu, jak sygnalizowano we wcześniejszych raportach nr 30/2012 oraz 31/2012, zawarty List Intencyjny jest trzecim z kolei Listem, co oznacza, że Emitent zawarł porozumienie ze wszystkimi trzema gminami wchodzącymi w skład obszaru projektowanej farmy wiatrowej. Podpisanie Listów z władzami gmin jest dużym sukcesem, który umożliwia prowadzenie dalszych, jednolitych działań na całym zakładanym wcześniej obszarze planowanej farmy.
Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

19 października 2012 / Raporty bieżące EBI