EBI 37/14 Podpisanie Umowy o Współpracy z Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka, Fundacja HABITAT

EBI 37/14 Podpisanie Umowy o Współpracy z Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka, Fundacja HABITAT

Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 17 września 2014 roku, podpisał Umowę o Współpracy z Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka, Fundacja HABITAT (dalej: Fundacja).

Przedmiotowa umowa jest następstwem prowadzonych rozmów i negocjacji po podpisaniu Umowy o Poufności pomiędzy Inventi, a Fundacją dnia 25 marca 2014 roku, ogłoszonej publicznie w raporcie bieżącym EBI 12/2014.

Współpraca będzie dotyczyła ogółu działań związanego z naturalnym osadem dennym oraz prac związanych z inwestycjami w energetykę wodną w lokalizacjach wytypowanych przez Fundację. Współpraca może zostać poszerzona o inne elementy.

Emitent będzie działał na rzecz Fundacji w celu zdobycia odpowiednich środków na realizację przedsięwzięć wymienionych powyżej, uzyska również dostęp do opracowań i dokumentacji Fundacji.

Strony szacują, że wartość obrotu wynikającego z niniejszej umowy może wynieść powyżej 10 mln złotych rocznie.

Fundacja w ramach prowadzonej działalności, posiada odpowiednią wiedzę, patenty, opracowania, technologię oraz know-how dotyczący badania, wydobywania oraz przetwarzania na cele energetyczne naturalnych osadów dennych. Posiada również zlokalizowane i wstępnie zbadane lokalizacje pod mikro elektrownie wodne.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

17 września 2014 / Raporty bieżące EBI